Selvitystila

Yritykselle on rekisteröity selvitystila johonkin Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Selvitystilatieto ilmestyy sen jälkeen, kun selvitystilan alkaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Selvitystilan alkamispäivänä näkyy se päivä, jona yrityksen selvitystila on alkanut.

Toiminimi Y-tunnus
4finance Oy  2257545-4 

Selvitystila

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Selvitystilassa   21.01.2021     Patentti- ja rekisterihallitus