Yritykselle on rekisteröity selvitystila johonkin Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Selvitystilatieto ilmestyy sen jälkeen, kun selvitystilan alkaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Selvitystilan alkamispäivänä näkyy se päivä, jona yrityksen selvitystila on alkanut.

Toiminimi Y-tunnus
JyriS Oy  1886631-2