Selvitystila

Yritykselle on rekisteröity selvitystila johonkin Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin. Selvitystilatieto ilmestyy sen jälkeen, kun selvitystilan alkaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Selvitystilan alkamispäivänä näkyy se päivä, jona yrityksen selvitystila on alkanut.

Toiminimi Y-tunnus
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy  1542304-9 

Selvitystila

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Selvitystilassa   01.10.2003     Patentti- ja rekisterihallitus