Saneeraus

Yritys on saneerausmenettelyssä (Laki yritysten saneerauksesta). Saneeraustieto ilmestyy sen jälkeen, kun saneerauksen alkaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Saneerauksen alkamispäivänä näkyy se päivä, jona tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Toiminimi Y-tunnus
Konesaumakatto Silver Oy  2655501-2 

Saneeraus

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Saneerauksessa   27.01.2021     Patentti- ja rekisterihallitus