Yritys on saneerausmenettelyssä (Laki yritysten saneerauksesta). Saneeraustieto ilmestyy sen jälkeen, kun saneerauksen alkaminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin. Saneerauksen alkamispäivänä näkyy se päivä, jona tuomioistuin on tehnyt päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Toiminimi Y-tunnus
Orajärven Bussit Oy  2330954-5