Toiminimi

Nimi, jolla yrityksen toimintaa harjoitetaan. Toiminimi on pakollinen tieto muilla paitsi yksityisillä elinkeinonharjoittajilla. Toiminimi näytetään ensisijaisesti siinä muodossa, jossa se on Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereissä. Toiminimi voi olla vireillä oleva eli vahvistamaton tai rekisteröity. Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole toiminimeä, näytetään henkilön nimi. Lisää tietoa toiminimestä on saatavissa mm. Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta osoitteesta www.prh.fi.

Toiminimi Y-tunnus
Result Digital Oy  2661083-5 

Toiminimi

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Result Digital Oy   05.05.2015     Patentti- ja rekisterihallitus  

Edellinen tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Modecoalition Media Oy   02.02.2015   05.05.2015   Patentti- ja rekisterihallitus