Yrityksen kieli

Tiedot näkyvät yritystietojärjestelmässä yrityksen kielellä. Yritys ilmoittaa kielen perustamisilmoituksellaan ja Verohallinnon yhteydenpito asiakkaaseen päin tapahtuu tällä kielellä. Patentti- ja rekisterihallituksella on yhteydenpitokielestä omat säännöksensä. Kielivaihtoehdot ovat Suomen viralliset kielet suomi ja ruotsi. Kielitietoa voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Toiminimi Y-tunnus
Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, Pro Lappviken förening för mental hälsa rf  1106710-4 

Yrityksen kieli

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Suomi   19.11.1997     Verohallinto