Yrityksen kieli

Tiedot näkyvät yritystietojärjestelmässä yrityksen kielellä. Yritys ilmoittaa kielen perustamisilmoituksellaan ja Verohallinnon yhteydenpito asiakkaaseen päin tapahtuu tällä kielellä. Patentti- ja rekisterihallituksella on yhteydenpitokielestä omat säännöksensä. Kielivaihtoehdot ovat Suomen viralliset kielet suomi ja ruotsi. Kielitietoa voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Toiminimi Y-tunnus
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf  0494484-2 

Yrityksen kieli

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Suomi   04.01.1983     Verohallinto