Yrityksen kieli

Tiedot näkyvät yritystietojärjestelmässä yrityksen kielellä. Yritys ilmoittaa kielen perustamisilmoituksellaan ja verohallinnon yhteydenpito asiakkaaseen päin tapahtuu tällä kielellä. Patentti- ja rekisterihallituksella on yhteydenpitokielestä omat säännöksensä. Kielivaihtoehdot ovat Suomen viralliset kielet suomi ja ruotsi. Kielitietoa voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan ilmoituksen perusteella.

Toiminimi Y-tunnus
HTM Sisustus H. Mähönen  2006478-1 

Yrityksen kieli

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Suomi   12.12.2005     Verohallinto  

Edellinen tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Suomi   12.12.2005   11.12.2005   Verohallinto