Elinkeinotoiminta

Tässä kohdassa näytetään tieto yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan alkamisesta ja päättymisestä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan elinkeinotuloverolain 1§:n mukaan liike- ja ammattitoimintaa. Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten osalta elinkeinotoiminnan alkaminen ja loppuminen voidaan päätellä aina kaupparekisterimerkinnöistä. Verohallinnon asiakkaina on kuitenkin runsaasti kaupparekisteriin merkitsemättömiä yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joiden osalta elinkeino-toiminnan loppumista ei voida päätellä yksiselitteisesti verohallinnon rekisterimerkinnöistä. Siksi tieto elinkeinotoiminnan loppumisesta näytetään näillä asiakkailla erikseen.

Toiminimi Y-tunnus
Putkisipi  2542443-2 

Elinkeinotoiminta

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Elinkeinotoiminta päättynyt   15.04.2013   22.12.2015   Verohallinto  
Elinkeinotoiminta päättynyt     23.12.2015   Patentti- ja rekisterihallitus