Elinkeinotoiminta

Tässä kohdassa näytetään tieto yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan alkamisesta ja päättymisestä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan elinkeinotuloverolain 1§:n mukaan liike- ja ammattitoimintaa. Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten osalta elinkeinotoiminnan alkaminen ja loppuminen voidaan päätellä aina kaupparekisterimerkinnöistä. Verohallinnon asiakkaina on kuitenkin runsaasti kaupparekisteriin merkitsemättömiä yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joiden osalta elinkeino-toiminnan loppumista ei voida päätellä yksiselitteisesti verohallinnon rekisterimerkinnöistä. Siksi tieto elinkeinotoiminnan loppumisesta näytetään näillä asiakkailla erikseen.

Toiminimi Y-tunnus
Käännöstoimisto Isis  2111349-3 

Elinkeinotoiminta

Viimeisin tieto Alkupvm Loppupvm Tietolähde
Elinkeinotoiminta päättynyt   18.04.2007   31.10.2015   Verohallinto  
Elinkeinotoiminta päättynyt     03.11.2015   Patentti- ja rekisterihallitus