Katso -tunnistautuminen
Verovelkarekisteri

Yritysten verovelkatietoja voit hakea tietojärjestelmästä ilman tunnistautumista.  Sen sijaan elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja voit hakea vain silloin, kun olet tunnistautunut palveluun Katso-tunnisteella.

Elinkeinonharjoittajien verovelkatietoja saa käyttää vain tilaajavastuulain ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Elinkeinonharjoittaja, jolla on käytössä Katso-tunniste, voi tarkistaa verovelkarekisteristä omat verovelkarekisteritietonsa. Jos elinkeinonharjoittajalla ei ole Katso-tunnistetta tai kyse on elinkeinotoimintaa harjoittavasta kuolinpesästä, tulee asiakkaan tarvittaessa ottaa yhteyttä Verohallintoon.

Velvoitteidenhoitoselvitys

Velvoitteidenhoitoselvityksen voi hakea tietojärjestelmästä Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevan lain (21.12.2010/1207) 6§:ssä mainittuun käyttötarkoitukseen käyttäjä, jolla on KATSO-tunnuksiin liitetty velvoitteidenhoitoselvityksen pyytämiseen oikeuttava rooli.

Kirjaudu palveluun

Jos toimit yrityksen tai yhteisön puolesta, palveluun kirjaudutaan yrityksen tai yhteisön Katso-tunnisteella. Tiedot palvelun käytöstä tallennetaan. Verovelkarekisteriin merkityllä asiakkaalla on mahdollisuus saada tieto siitä, kuka hänen tietojaan on katsonut.

Kirjautumisen jälkeen pääset Yrityshaku-näytölle

Tunnistautumisesta
Ohjeita ja tietoa Katso-tunnisteesta.